Tijdens deze cursus wordt u bewust gemaakt van de risico’s, gevaren en procedures die zich op en langs het spoor kunnen voordoen. Bovendien leert je diverse voorkomende situaties te beoordelen op veiligheid, kennis opdoen van veiligheidsrichtlijnen en veilig te anticiperen. Na deze cursus volgt er een proefexamen om u voor te bereiden op het examen. Het examen dient u zelfstandig bij Bureau voor Toetsing & Certificering via www.b-t-c.nl aan te vragen. B.T.C. is de enige instantie die het examen Toegang tot het Spoor afneemt in Nederland.

Doelgroep
Voor alle medewerkers die werkzaamheden (gaan) uitvoeren aan, langs of in de omgeving van een spoor. Voor deelname aan deze cursus worden geen toelatingseisen gesteld. Kennis op niveau Basisveiligheid VCA is wel een voordeel.

Theorie/praktijk
Tijdens deze training wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende vaardigheden:

  • Algemene voorschriften en richtlijnen;
  • Veiligheidsvoorschriften (de Life Saving Rules);
  • Risico’s;
  • Verantwoordelijkheid & Aansprakelijkheid.

Data en inschrijving
De cursus “Veilig Werken Langs het Spoor”  wordt op de volgende dag(en) aangeboden:

  • Elke Dinsdag van 16:00 tot 20:30;
  • Elke Donderdag van 16:00 tot 20:30;
  • Elke Zaterdag van 10:00 tot 14:30.

Heeft u interesse in deze cursus? U kunt uzelf via ons inschrijfformulier inschrijven.

Toetsing en Certificaat
Aan het einde van de cursusdag wordt er een proeftoets afgenomen om u voor te bereiden op het examen. Het examen dient u zelfstandig bij Bureau voor Toetsing & Certificering via www.b-t-c.nl aan te vragen. B.T.C. is de enige instantie die het examen Toegang tot het Spoor afneemt in Nederland.

Prijs
€ 199 incl. proefexamen & lunch/avondmaal.